Hogy kényelmes online élményt biztosítsunk Önnek, honlapunkon sütiket használunk. A banner bezárásával elfogadja a sütik használatát. Részletes információkat s hogy hogyan vonhatja vissza a cookie-k felhasználásával kapcsolatban tett hozzájárulását, az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés

Kinek érdemes Villamos biztonsági felülvizsgáló képzésen részt vennie?

Azoknak, akik ki szeretnék váltani a magánvállalkozói igazolványt, valamint azoknak kell a 21/2010 (V.14) NFGM rendelet és 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet értelmében Villamos biztonsági felülvizsgáló tanfolyamon részt venniük, akik szeretnék, vagy akinek munkájából kifolyólag épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságát kell ellenőrizniük az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok betartásával. Ellenőrizniük kell azok dokumentáció szerinti kialakítását, megfelelő műszaki állapotát szemrevételezéses és műszeres ellenőrzéssel és az ellenőrzések eredményét dokumentálniuk kell, a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzését kell elvégezniük, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során teljes körű felülvizsgálatot kell végezniük, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

Mi a célja a Villamos biztonsági felülvizsgáló képzésnek?

A Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés célja, hogy a képzés elvégzését követően a résztvevő képessé váljon az épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzésére az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából. Ismerje meg és alkalmazza a vonatkozó szabványokat és jogszabályokat. A megszerzett ismereteit szakszerűen használja a tervdokumentáció szerinti kialakításnál, megfelelő műszaki állapot szemrevételezésnél és műszeres ellenőrzésnél. Képessé váljon az ellenőrzés eredményének szakszerű dokumentálására. Az erősáramú/ villamosenergetikai berendezéseket felülvizsgálatára a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és érvényes szabványoknak megfelelően. Tudja értelmezni a villamos létesítési terveket, dokumentációt. A tananyag elsajátítását követően, a megszerzett tudását alkalmazza az ellenőrzések során, az esetleges hibák feltárásánál és képessé váljon azok kijavítására. Képessé váljon az ellenőrzés eredményének szakszerű dokumentálására, összefoglaló minősítő irat készítésére.

A Villamos biztonsági felülvizsgáló megtanulja továbbá ellenőrizni épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságát az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából. Épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakítását, megfelelő műszaki állapotát szemrevételezéses módszerrel és műszeres módszerrel ellenőrizni. Épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának ellenőrzési eredményét dokumentálni. A villamos berendezéseket olyan részletes, különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzését, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, valamint képes lesz villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálatára, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

Mennyi ideig tart az Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés?

Az Villamos biztonsági felülvizsgáló tanfolyam 180* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.

Egészségügyi alkalmassági.

Szakmai előképzettség:

  • Villanyszerelő a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 625 számú Villanyszerelő, 503 számú Villanyszerelő, 505 számú Villanyszerelő leágazásai, 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 505-2 Épületvillamossági szerelő, 505-3 Vasútvillamossági szerelő, 505-4 Villamoshálózat-szerelő, 506 számú Általános Villanyszerelő, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendelete alapján,
  • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő, 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő, 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő, 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
  • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 34 522 04 Villanyszerelő
  • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő
  • Technikus: a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján, Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus, Villamosgép és berendezési technikus, Erősáramú gép és készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök: Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás, Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.
  • Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből: a) Elosztó berendezések és védelmek, b) Energetikai villamos készülékek és berendezése, c) Épületenergetika, d) Épületinformatika, e) Kapcsolástechnika, f) Nagyfeszültségű technika és berendezések, g) Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, h) Smart Grid laboratórium, i) Szigeteléstechnika, j) Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, k) Szigetelési rendszerek laboratórium, l) Túláramvédelem, m) Védelmek és automatikák, n) Villamos berendezések és szigetelések, o) Villamos művek, p) Villamosenergia-átvitel, q) Villamos energetika, r) Villamosenergia-ellátás, s) Villamos gépek és alkalmazások, t) Villamos energia kisfeszültségű készülékei, u) Villamos kapcsolókészülékek, v) Villamos készülékek, w) Villámvédelem, x) Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása.
  • Áramütés elleni védelem
  • Villamos berendezések
  • Villamos szigetelések és kisülések

Szakmai gyakorlat:

A szakmai előképzettségként meghatározott valamely képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.

A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.

Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.

Igényelhető-e felnőttképzési hitel a képzéshez?

Nem.**

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot! 👉 https://dekra.hu/felnottkepzes-kapcsolat.html

*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.

**Felnőttképzési hitel abban az esetben igényelhető, amennyiben a képzés ütemezése meghaladja a 3 hónapot. A tanfolyam ütemezéséről érdeklődjön a tanfolyam szervezőjénél.

Ajánlott képzéseink: