Hogy kényelmes online élményt biztosítsunk Önnek, honlapunkon sütiket használunk. A banner bezárásával elfogadja a sütik használatát. Részletes információkat s hogy hogyan vonhatja vissza a cookie-k felhasználásával kapcsolatban tett hozzájárulását, az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

A tegnap megjelent 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete alapján 2021. május 23-ig még maradhat az online oktatás!

Tanfolyamaink digitális formában folytatódnak tovább!

05. Mar 2021

FRISSÍTÉS 04.16.

A tegnap megjelent 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete alapján 2021. május 23-ig még maradhat az online oktatás!

2021.04.15-én megjelent a Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről.

A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályait a 4. § tartalmazza:

3. A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai

4. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás

formában szervezett oktatás, képzés – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett

oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató

közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló

módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető

abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági

szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(2) Személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy (1) bekezdésben meghatározott

módon történő részvételét.

(3) A felnőttképzésben szervezett komplex szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgatevékenységeinek azon időpontjait,

amelyek 2021. április 12–18. közötti napokra esnek, – az előzőleg a 2021. évre a központi írásbeli vizsgafeladatokra

meghatározott időpontoktól eltérően – az eredetileg meghatározott időpontokhoz képest 14 nappal később is

meg lehet tartani.

(4) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

A hatályra vonatkozó jelenlegi rendelkezések szerint a rendelet április 19-én lép hatályba (ezen a napon már lehet alkalmazni a rendelkezéseit) és május 23-án veszti hatályát, tehát eddig az időpontig lehet jelenléti képzés nélkül oktatni:

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény

hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.


FRISSÍTÉS 04.09.

A jogalkotó a felnőttképzésre és vizsgaszervezésre vonatkozó ideiglenes intézkedések hatályát egy 2021.04.08-i rendeletmódosítással 2021. április 19-ig meghosszabbította.

A Magyar Közlöny 2021. évi 60. számában jelent meg a védelmi intézkedések meghoszabbításáról szóló 166/2021. (IV.07.) Kormányrendelet, amelynek 2. §-a módosította a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet  hatályba léptető rendelkezéseit az alábbiak szerint:

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

„a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 19. napjáig,”

Emlékeztetőül, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5) kormányrendelet 11. § (5) bekezdése tette lehetővé a felnőttképzésben a távolléti oktatást, míg a szakmai vizsgáztatás tilalmát a 11. § (6) bekezdés mondta ki.

Ez azt jelenti, hogy ezen a héten és jövő héten még kizárólag távolléti oktatás formájában folyhat a felnőttképzés, illetve vizsgát továbbra sem lehet szervezni.

A mostani ismereteink szerint 2021. április 19-től térhet vissza a jelenléti oktatás, illetve  a vizsgaszervezés.

 

 


 


A mai napon, 2021. március 5-én délután megjelent a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5) kormányrendelet.

 

A rendelet 2021. március 08-án lép hatályba, a 7. alcím rendelkezéseit pedig 2021. április 07-ig lehet alkalmazni.

Ennek értelmében a mostani hétvégén a kontaktórákat és vizsgákat még meg lehet tartani, ám hétfőtől, március 08-tól húsvétig, azaz április 07-ig sem kontaktórás képzést, sem vizsgát nem lehet tartani.

Aggodalomra azonban semmi ok, minden tanfolyamunk zavartalanul, digitálisan folytatódik tovább március 8-tól április 7-ig!


A felnőttképzéssel kapcsolatban a kormányrendelet 7. alcíme tartalmaz rendelkezéseket, a 11. § (5) bekezdésében (felnőttképzés) és (6) bekezdésében (vizsgaszervezés):

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

11. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével –

és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben

működnek.

(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

(3) A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos

jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

(4) A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében

a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben

is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő,

illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

(7) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

A rendelet 2021. március 08-án lép hatályba, a 7. alcím rendelkezéseit pedig 2021. április 07-ig lehet alkalmazni.

10. Záró rendelkezések

14. § E rendelet

a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. március 22. napjáig,

b) 7. alcímét 2021. április 7. napjáig

lehet alkalmazni.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

Vissza a hírekhez