Hogy kényelmes online élményt biztosítsunk Önnek, honlapunkon sütiket használunk. A banner bezárásával elfogadja a sütik használatát. Részletes információkat s hogy hogyan vonhatja vissza a cookie-k felhasználásával kapcsolatban tett hozzájárulását, az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

Nyilatkozat a munkavállalók és az emberi jogok tiszteletben tartásáról

DEKRA Társadalmi Elvárások

25. Jun 2020

A DEKRA, mint nemzetközi vállalat, tisztában van azzal, hogy felelősséggel tartozik munkavállalói és a társadalom felé.

Tiszteletben tartjuk és értékeljük a kulturális, társadalmi, politikai és jogi sokféleséget munkavállalóink és beszállítói láncok között, valamint minden országban, amelyben cégünknek érdekeltségei vannak. A DEKRA elkötelezett a nemzetközileg alkalmazandó emberi jogok és a társadalmi normák, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (NMSZ) irányelveinek és szabványainak, az Egyesült Nemzetek Általános Emberi Jogi Nyilatkozatának (ENÁEJK), valamint az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének (ENK) és az Európai Emberi Jogi Egyezményeknek való megfelelés iránt (EEJE), mind társaságon belül, mind pedig a partnerekkel szemben.

A DEKRA elkötelezett az NMSZ szabványain alapuló alábbi elvek mellett:

  • A DEKRA nem tolerálja a nemek, életkor, származás, faj, bőrszín, nemzetiség, vallási vagy politikai meggyőződés, szexuális irányultság vagy fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetést vagy hátrányos helyzetbe hozatalt. A DEKRA elkötelezett az esélyegyenlőség előmozdítása iránt. A DEKRA ellenzi a kényszerítést, a fizikai büntetést és az elfogadhatatlan megfélemlítés minden formáját, és megköveteli, hogy minden alkalmazottat tiszteletben tartsanak. (Lásd: NMSZ 100., 111., 159. sz. egyezményei).
  • A DEKRA megköveteli a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítását és garantálását, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében a vonatkozó nemzeti szabványok betartását. (Lásd az NMSZ 155. egyezményeit).
  • A DEKRA elkötelezett a kényszermunka, a rabszolgaság és az emberkereskedelem minden formájának betiltása iránt, és támogatja az ezek elleni küzdelmet. (Lásd: NMSZ 29., 105. egyezményei).
  • A DEKRA elutasítja a gyermekmunkát, és megköveteli a foglalkoztatásba való belépés minimális életkorának tiszteletben tartását a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban, és kizárja a kizsákmányoló gyermekmunka minden formáját. (Lásd: NMSZ 79., 138., 142., 182. számú egyezményei).
  • A DEKRA elkötelezett a megfelelő javadalmazáshoz való jog mellett, amely az alkalmazandó jogszabályokon és az adott nemzeti munkaerőpiacon alapul, és igyekszik biztosítani a munkaidőre és a rendszeres fizetett szabadságra vonatkozó nemzeti jogszabályok betartását. (Lásd: NMSZ 1., 14., 26., 131. sz. egyezményei).
  • A DEKRA támogatja a véleménynyilvánítás és a magánélet szabadságát. A DEKRA elismeri az egyesülési szabadságra, a közös döntésre és a munkavállalók képviselőivel való együttműködésre vonatkozó alkalmazandó jogszabályokat.
  • A DEKRA elkötelezett amellett, hogy megvédje a környezetszennyezes és az éghajlatot érintő káros kibocsátások ellen alkalmazottait és a társadalmakat, amelyekben működik.

A DEKRA biztosítja vállalaton belül a társadalmi elvárásokról szóló csoport szintű kommunikációt. A beszállítói láncokkal szemben a társadalmi elvárásokkal kapcsolatos követelményeket az Általános Beszerzési Feltételek révén érvényesítik.

A csoport egészére kiterjedő DEKRA megfelelőségi és kockázatkezelési rendszer integrációjának köszönhetően az értékteremtési láncunkban szisztematikusan azonosítjuk és előnyben részesítjük az emberi jogokra vonatkozó hatásokat és kockázatokat, és kibővítjük a kockázatokkal kapcsolatos alapot.

A belső standardok és folyamatok, valamint a megelőző intézkedések végrehajtása a lehetséges kockázatok minimalizálása érdekében történik: ezek közé tartozik a DEKRA Megfelelőségi Irányelve és az ide vonatkozó Megfelelőségi Irányítási folyamatok, az emberi jogokkal kapcsolatos szállítói feltételek és a beszállítói láncok folyamatai, valamint a belső képzések, amelyek során megfelelő szorgalommal és aktívan részt veszünk az emberi jogokkal kapcsolatos partneri kezdeményezésekben, mint például a Megfelelőség és Integritás Fórum „Társadalmi megfelelőség és Emberi Jogok” munkacsoportjában (MIF).

Szabványaink, folyamataink és intézkedéseink hatékonyságát belső kockázati folyamataink, rendszeres belső kockázati lekérdezéseink és elemzéseink, valamint a belső fenntarthatósági ellenőrzések részeként igény- és kockázatalapú ellenőrzések révén követjük nyomon.

A szociális normákkal és az emberi jogokkal kapcsolatos panaszok és gyanús esetek esetén az érintett alkalmazottak, üzleti partnerek vagy más érdekelt felek nyíltan, vagy esetleg névtelenül vehetik fel a kapcsolatot a megfelelőségi jelentéstételi irodával.

Fenntarthatósági jelentéseinkben és a megfelelőségi nyilatkozatokban rendszeresen beszámolunk az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekről belső és külső, érintett partnereink számára.

A DEKRA betartja és betartatja a Fenntarthatósági Kódexet, és a társadalmi normákkal és az emberi jogokkal kapcsolatos kritériumainak megfelelően jelentést tesz. Támogatjuk az ENSZ fenntartható fejlődési céljait is a társadalmi Elvárások és az emberi jogok összefüggésében, és mindennapi munkánkkal törekszünk hozzájárulni ezek eléréséhez. Például az SDG3 biztonságtechnikai szolgáltatásain keresztül: Jó egészség és jólét. Ez összhangban áll azon vállalati elképzelésünkkel is, miszerint „a biztonságos világ globális partnere” vagyunk. Hisszük, hogy a biztonság a társadalom, a gazdaság és a környezet fenntartható fejlődésének alapvető feltétele.

Az igazgatótanács

Vissza a hírekhez